Om Poolia

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Ända sedan 1989 har Poolia försett företag och organisationer med nya medarbetare. Vår långa erfarenhet gör att vi verkligen kan vårt jobb.

om Poolia

Poolia är ett av Sveriges ledande företag inom rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän. Företaget grundades 1989 av Björn Örås och hade 2016 knappt 1 470 anställda i Sverige, Finland och Tyskland med en omsättning på knappt 785 milj. kronor.

Vår vision är att vi ska vara det självklara valet vid personaluthyrning och rekrytering för våra kunder på tjänstemannasidan, oavsett konjunkturläge. Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag och en engagerad arbetsgivare med ett högt medarbetarindex. Vi erbjuder våra kunder – inom såväl privat som offentlig sektor – beprövade och kvalitetssäkrade processer samt ett professionellt partnerskap i bemanningsfrågor.

Poolia finns representerat på 17 orter i tre länder. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. Av Poolias knappt 1 470 anställda finns drygt 940 i Sverige. Av våra anställda arbetar cirka 87% som konsulter ute hos våra kunder. Resterande är innepersonal och arbetar som kundansvarig, kandidatansvarig, konsultchef, rekryteringskonsult eller med olika typer av stabsfunktioner.

Poolia Sverige AB är sedan 2012 certifierad gentemot standarden SS-EN ISO 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet och i enlighet med standarden SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem. Vi vässar ständigt våra arbetsmetoder och garanterar att du alltid får hög kvalitet i allt vi gör. Naturligtvis har vi kollektivavtal, både med Unionen och Akademikerförbunden.

Välkommen till Poolia!

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se