Poolias styrelse

Björn Örås

Björn Örås

Född 1949
Aktier: 7 975 260
Poolias grundare, medlem av styrelsen sedan grundandet 1989.
Fil kand i ekonomi, Lunds Universitet.
Bakgrund: Produktchef Pierre Robert, Produktgruppchef IKEA, VD & Reklambyråchef Appel&Falk, Blanking, VD Poolia.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Poolia AB, Uniflex AB, Dedicare AB och Bro Hof Slott AB.

Dag Sundström

Dag Sundström

Född 1955
Aktier: 3 000

Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Bakgrund: Managementkonsult, Director, McKinsey & Company Inc, VD och Koncernchef Teleca AB, XLENT Consulting Group, egen verksamhet Dag Sundström Consulting AB.

Styrelseuppdrag: Raoul Wallenberg-skolorna AB, DS Holding AB, Dedicare AB.

Anna Söderblom

Anna Söderblom

Född 1963
Aktier: 15 000
Medlem av styrelsen sedan 2013
Ekonomie doktor
Bakgrund: Verksam vid Handelshögskolan i Stockholm som forskare och kursansvarig. Tidigare varit verksam som marknadsdirektör på Microsoft Norden och Posten Brev samt som investeringsansvarig på Industrifonden.  
Styrelseuppdrag: Ordförande i Avega Group AB,  Advenica AB. Ledamot i Ortivus, Excanto AB, Almi Företagspartner AB och Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag.

Lennart Pihl

Lennart Pihl

Född 1950
Aktier: 10 000
Medlem av styrelsen sedan 2013
Civilekonom
Bakgrund: Driver sedan 2004 en egen konsultverksamhet. Har tidigare varit VD för Bong Ljungdahl och Acrimo. I sin konsultroll har han arbetat som interim-VD i bl a Green Cargo, Konstruktions-Bakelit, Brio Lek & Lär och AuraLight. 
Styrelseuppdrag: Ordförande i Nordic Room Improvement, Green Cargo, Bertex AB, Olivetree, Ingape AB. Vice ordförande i Heatex AB. Ledamot i ReadSoft och Avega. 

 

Foto Marika Skärvik

Marika Skärvik

Född 1963
Aktier: 500
Medlem av styrelsen sedan 2015.
Marknadsekonomi RMI Bergs samt studier i ekonomi och juridik vid Stockholms Universitet.
Bakgrund: VD Performance Potential AB. Tidigare uppdrag som försäljningschef Saven AB, affärsutveckling Microsoft, VD NetCenter, affärsområdeschef Tieto, VD Carlson Wagonlit, VD Hudson Norden.
Styrelseuppdrag: Ordförande i STCC AB, ledamot i Optronic i Norden AB och Springlife AB.

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se