Poolias koncernledning

Jan Bengtsson Kent Thudén, CFO

Jan Bengtsson

VD och Koncernchef

Född 1967
VD sedan Uniflex bildades i februari 2002
Anställd i Uniflex sedan 2002

Aktieinnehav: 300 000 aktier, 50 000 teckningsoptioner

Kent Thudén

Ekonomichef

Charlotte Järeby Hellman, Vice VD Fredrik Mohlin, Marknad och affärsutvecklingsdirektör

Charlotte Järeby Hellman

Marknadsområdeschef Poolia Sverige

Född 1973
Anställd i Poolia sedan 2001

Fredrik Mohlin

Marknads- och affärsutvecklingsdirektör

Född 1976
Anställd i Poolia sedan 2015

Claes Gellstrup, Försäljningschef Elin Strandberg, HR-chef

Claes Gellstrup

Försäljningsdirektör

Född 1972
Anställd i Uniflex sedan 2017

Elin Strandberg

HR-chef

Född 1981
Anställd i Uniflex sedan 2010

Jonas Nilsson, Marknadsområdeschef Mattias Melander, Marknadsområdeschef

Jonas Nilsson

Marknadsområdeschef Uniflex Sverige

Född 1968
Anställd i Uniflex sedan 2002

Mattias Melander

Marknadsområdeschef Uniflex Sverige

Christopher Carey Esa Rantanen

Christopher Carey

VD Uniflex Norge

Esa Rantanen

VD Uniflex Finland och Poolia Finland

Tobias Rebenich  

Tobias Rebenich

VD Poolia Tyskland

Född 1971
Anställd i Poolia sedan 2011
Aktieinnehav: 0

Banklärling, Handelskammaren, Studier i ekonomi.

Bakgrund: Områdeschef Amdeus FiRe Tyskland, högre chefsbefattning Robert Half Tyskland, Platschef Manpower Tyskland.

 

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se