Poolias koncernledning

Morten Werner 2015

Foto Fredrik Johansson

Morten Werner

Född 1949
Koncernchef
Aktieinnehav: 200 000

Master of Science in Business Adminstration, University of Southern California

Bakgrund: VD för Hasselfors Garden, Pandora Management och Feelgood Svenska, Partner vid Sevenco och EuroNordic Corporate Advisors och andra högre chefspositioner.

Fredrik Johansson

Född 1981
Finansdirektör
Aktieinnehav: 0
Ekonomie magisterexamen med inriktning mot företagsekonomi  , Uppsala universitet
Bakgrund: CFO för Wasa Kredit AB, Audit Senior på Deloitte AB.
Jose Majanen Tobias Rebenich

Jose Majanen

Född 1969
VD för Poolia Finland
Anställd i Poolia sedan 2007
Aktieinnhav: 0
Examen i ekonomi och sociologi från Universitetet Bremen.
Bakgrund: Regionchef Manpower Finland, Industrial Liaison Officer Centre for International Mobility i Finland.

Tobias Rebenich

Född 1971
VD för Poolia Tyskland
Anställd i Poolia sedan 2011
Aktieinnehav: 0
Banklärling, Handelskammaren, 
Studier i ekonomi.
Bakgrund: Områdeschef Amdeus FiRe Tyskland, högre chefsbefattning Robert Half Tyskland, Platschef Manpower Tyskland.

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se