Poolias koncernledning

Jan Bengtsson, VD och Koncernchef Kent Thudén, Ekonomichef

Jan Bengtsson

VD och Koncernchef

Född 1967
Anställd sedan 1997

Aktieinnehav: 300 000 aktier, 50 000 teckningsoptioner

Kent Thudén

Ekonomichef

Född 1965
Anställd sedan 2008

Charlotte Järeby Hellman, Marknadsområdeschef Fredrik Mohlin, Marknad och affärsutvecklingsdirektör

Charlotte Järeby Hellman

Marknadsområdeschef Poolia Sverige

Född 1973
Anställd sedan 2001

Fredrik Mohlin

Marknads- och affärsutvecklingsdirektör

Född 1976
Anställd sedan 2015

Claes Gellstrup, Försäljningsdirektör Elin Strandberg, HR-chef

Claes Gellstrup

Försäljningsdirektör

Född 1972
Anställd sedan 2017

Elin Strandberg

HR-chef

Född 1981
Anställd  sedan 2010

Jonas Nilsson, Marknadsområdeschef Mattias Melander, Marknadsområdeschef

Jonas Nilsson

Marknadsområdeschef Uniflex Sverige

Född 1968
Anställd sedan 2002

Mattias Melander

Marknadsområdeschef Uniflex Sverige

Född 1974
Anställd sedan 2006

Christopher Carey, VD Uniflex Norge & VD Poolia Norge Esa Rantanen

Christopher Carey

VD Uniflex Norge & VD Poolia Norge

Född 1977
Anställd i sedan 2012

Esa Rantanen

VD Uniflex Finland & VD Poolia Finland

Född 1963
Anställd sedan 2016

Tobias Rebenich  

Tobias Rebenich

VD Poolia Tyskland

Född 1971
Anställd sedan 2011

 

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se