Pooliaaktien

Poolia introducerades på Stockholmsbörsen den 23 juni 1999. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2017 till 3 424 399 kronor fördelat på 17 121 996 aktier, varav 4 023 815 aktier av serie A och 13 098 181 aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst.

Idag är Pooliaaktien noterad på NASDAQ OMX Stockholm under beteckningen POOL B. En börspost omfattar 1 aktie och kvotvärdet är 20 öre.

Bolagets största aktieägare, Björn Örås, hade vid 2017 års utgång 70,36 procent av rösterna och 42,49 procent av kapitalet. Björn Örås är också styrelseordförande i Poolia AB. Ingen övrig aktieägare hade ett innehav som motsvarade ett röstetal på 10 procent eller mer.

Följ Poolias börskurs här

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se