Kalendarium

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-mars 2018 25 april 2018
Delårsrapport januari-juni 2018 27 juli 2018
Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 15 februari 2019

Årsstämman hålls den 25 april 2018.

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se