Kalendarium

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari - september 2018 25 oktober 2018
Bokslutskommuniké 2018 19 februari 2019
Delårsrapport januari - mars 2019 3 maj 2019
Delårsrapport januari - juni 2019 26 juli 2019
Delårsrapport januari - september 2019 23 oktober 2019

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se