Nyckeltal

 
2016 2015 2014 2013 2012

 Rörelsens intäkter

784,7 757,1 700,6 729,1 888,5

Rörelsemarginal % 1)

2,9 2,1 0,8 0,3 -2,6
Vinstmarginal, %
2,6 2,9 0,8 0,3 -2,6
Avkastning på eget kapital, %
14,9 21,3 0,2 -28,4 -26,6
Avkastning på sysselsatt kapital, %
26,7  28,5 5,1 -23,1 -26,1
Avkastning på totalt kapital, %
9,3  9,9 1,8 -8,0 -9,5
Soliditet, % 33,2 32,4 33,8 27,3 28,9
Andel riskbärande kapital, % 33,2  32,4 33,8 27,3 28,9
Antal årsanställda, genomsnitt 1) 1 469 1 353 1 189 1 282 1 522
Intäkter per anställd, TSEK 1) 534  560 589 569 584
Resultat per aktie, SEK
0,80 0,93 0,11 0,15 -1,10

1) Avser kvarvarande verksamhet.

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se