Nyckeltal

 
2015 2014 2013 2012 2011

 Rörelsens intäkter

757,1 700,6 729,1 888,5 1.122,8

Rörelsemarginal % 1)

2,1 0,8 0,3 -2,6 1,5
Vinstmarginal, %
2,9 0,8 0,3 -2,6 1,6
Avkastning på eget kapital, %
21,3 0,1 -28,5 -26,5 12,9
Avkastning på sysselsatt kapital, %
 30,0 5,8 -25,6 -29,1 15,5
Avkastning på totalt kapital, %
 9,9 2,0 -8,2 -9,9 5,6
Soliditet, % 32,4 34,5 28,4 29,7 34,9
Andel riskbärande kapital, %  32,4 34,5 28,4 29,7 35,3
Antal årsanställda, genomsnitt 1) 1353 1 189 1 282 1 522 1 896
Intäkter per anställd, TSEK 1)  560 589 569 584 592
Resultat per aktie, SEK
0,93 0,11 0,15 -1,10 0,94

1) Koncernen exkl Poolia Storbritannien åren 2015-2012,  exkl Utvecklingshuset åren 2012 och 2013 och exkl Dedicare året 2011.

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se