Bolagsstyrning

Poolia AB (publ) lyder under svensk lagstiftning och vår bolagsstyrning bygger därtill på bolagsordningen, noteringsavtalet för OMX Nordiska Börs i Stockholm, och andra tillämpliga regler, normer, instruktioner och policies. Från och med 1 juli 2008 tillämpar Poolia "Svensk kod för bolagsstyrning".

Bolagsstyrning Poolia

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se