Investerare

Välkommen till Poolias investerarsidor. Här hittar du information om kursutveckling, finansiella rapporter, bolagsstyrning och annat av betydelse för värderingen av Pooliaaktien.

Poolia håller inga telefonkonferenser när vi publicerar våra delårsrapporter, men vi svarar gärna på frågor från dig som är investerare, analytiker eller journalist.

Kontakta oss:

 Foto Morten Werner 2014  

Morten Werner
Koncernchef
morten.werner@poolia.com
+46 8 555 650 60
+46 70-636 25 25

Karin Sundgren Nilheim
Tf. IR-koordinator
Karin.SundgrenNilheim@poolia.se
+46 8 555 651 11
+4673 944 58 48

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se