Välkommen till Poolias koncernsidor!

Poolia är ett börsnoterat företag för både rekrytering och uthyrning av personal som grundades 1989 av Björn Örås. Sedan dess har företaget försett organisationer med nya medarbetare.

Läs mer om Poolia

Vill du veta mer om Poolia?

Om Poolia

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Ända sedan 1989 har Poolia försett företag och organisationer med nya medarbetare.

Läs mer
Om Poolia

Investerare

På Poolias investerarsidor hittar du information om kursutveckling, finansiella rapporter, bolagsstyrning och annat av betydelse för värderingen av Pooliaaktien.

Läs mer
Investerare

Nyheter

Här hittar du pressmeddelande och nyheter från Poolia gällande finansiell information.

Läs mer
Nyheter

www.poolia.se

Du befinner dig nu på Poolias koncernsida. För mer information om vår verksamhet i Sverige, besök poolia.se eller klicka på någon av länkarna till höger.

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se